ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 КОРПАРТС ЕООД e регистриран като Администратор на лични данни в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ към КЗЛД .

Личните данни, които предоставяте на Korparts.bg и съответно на КОРПАРТС ЕООД ще бъдат използвани единствено и само във връзка с обслужването Ви като клиент, за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти и услуги. Ние гарантираме, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за други цели. По желание, Вашите въведени данни могат да бъдат изтрити от нашата база данни, които в последствие няма да бъдат обработвани.

Чрез влизането/използването на сайта Korparts.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

Korparts.bg си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

Също така, достъпът в САЙТА може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.

Korparts.bg ще положи всички усилия да осигури достъп до САЙТА без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

Препоръчваме Ви често да сменяте своята парола. Korparts.bg никога няма да изисква вашата парола по имейл или по телефона. Ако някой се свърже с Вас и поиска Вашата парола, то това е опит за измама и Вие не трябва да предоставяте данни за Вашия акаунт. Korparts.bg няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано. Имейл съобщенията, които Korparts.bg изпраща са само и единствено от домейн Korparts.bg. Ако имате съмнение, че някой е откраднал Вашия акаунт, моля веднага се свържете с нас и ни информирайте.

Чрез регистрирането в Korparts.bg и/или извършване на ПОРЪЧКА и/или попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на Korparts.bg (КОРПАРТС ЕООД) и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от КОРПАРТС ЕООД за: получаването на информационни или търговски и нетърговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на Korparts.bg) на предоставените имейл адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ, както и необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на Korparts.bg и статистика на продажбени данни.

Korparts.bg може да разкрие информация за вашите лични данни на дистрибутори и агенти, при условията на споразумение за поверителност с цел обработване и изпълнение на поръчки, доставка – и съответно маршрутизиране на поръчки, плащания и други действия необходими за изпълнение на Вашата заявка.

Korparts.bg ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това  включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. КОРПАРТС ЕООД няма да прехвърля (освен за целите на маршрутизирането) личните данни, които предоставяте в Магазина на трети лица, освен, в случаите на ваше съгласие, изискване от закона или от съд, за защита на правата или собствеността на КОРПАРТС ЕООД, за защита на личната безопасност на потребителите, при нормативно основание за обработването им. КОРПАРТС ЕООД си запазва правото да се свързва със съответните органи по свое усмотрение, ако забележи дейности, които може да са незаконни или да нарушават условията на ползване на Korparts.bg.

Електронният магазин може да използва технология, наречена „бисквитки“. Те се използват за осигуряване на допълнителна функционалност на Korparts.bg. През времето на Вашето посещение на даден сайт тези бисквитки се записват временно в паметта на компютъра Ви. Бисквитката за сесия не се съхранява дълго време на компютъра и обикновено изчезва, когато затворите уеб браузъра. Като използва такива бисквитки, КОРПАРТС ЕООД се надява да насочва по-добре релевантна информация към нашите посетители.

Ако не желаете да приемете използването на бисквитки от КОРПАРТС ЕООД, повечето браузъри позволяват да конфигурирате браузъра си да отхвърля бисквитки, като промените настройките му. Все пак, това може да ограничи функционалността и ползите за Вас от Korparts.bg.

Списък с бисквитки, които събираме.

COOKIE name COOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Allows pages to be displayed more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CUSTOMER An encrypted version of your customer id.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are signed into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores your Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag that, indicates whether caching is on or off.
FRONTEND Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The last product you looked at.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
RECENTLYCOMPARED The items you recently compared.
STF Information on products you emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer authorized cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you recently looked at.
WISHLIST An encrypted list of products added to your wish list.
WISHLIST_CNT The number of items in your wish list.
Copyright © 2019-досега korparts.bg. Всички права запазени.